<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 18, 2010

Jackie Rice di insecure kay Iwa

Aminado ang isa sa cast ng Panday Kids na si Jackie Rice na mas sikat sa kanya si Iwa Moto, ang co-StarStruck Batch 3 niya.

Giit ni Jackie, happy siya sa magandang takbo ng career ni Iwa at gusto ring maabot din kung ano ang naabot ng Japanese/Pinay sexy young star.

“Kaibigan ko si Iwa. siyempre gusto ko ring maabot ‘yung narating niya. Alam ko namang napag-iwanan ako kaya kailangan kong buma-ngon. Nandito naman talaga ako sa trabaho ko, kailangan kong abutin kung ano ang narating nila.”

Wala raw puwang ang inggit sa kanya sa kapanabayan na young stars like Iwa, na mas umaalagwa ang career. Alam naman kasi niyang siya ang may ka-salanan kaya na-freeze siya for awhile kahit pa siya ang naging Female Ultimate Survivor ng StarStruck 3 .

Ngayon ay unti-unti na siyang nakakabawi at na-raramdaman na ulit ang pag- aalaga ng GMA-7 dahil binibigyan siya ng sunud-sunod na shows na pawang magagandang role ang ibi-nibigay sa kanya.

Wish din ni Jackie na siya ang tanghaling FHM Sexiest Woman ngayong taon at hindi raw siya mag-dadalawang-isip na muling mag-pose sa nangungunang men’s mag maski kamay lang ang takip sa kanyang ka-tawan.

Lahat daw ay gagawin ni Jackie para maging No. 1 ng FHM.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites