<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, February 18, 2010

Rocco Nacino binastos ang Starstruck Avenger

HINDI ma-take ng StarStruck avenger na si Rox Montealegre ang ginawang pambabastos sa kanya ng kapwa StarStruck survivor na si Rocco Nacino nang sigawan at alipustahin siya sa harap ng kapwa-Avengers at direktor na si Floy Quintos.

“Palalampasin ko sana ang ginawa niyang (Rocco) pag-aalipusta sa pagka-babae ko. Akala ko kasi ay ie-edit out at hindi na ipalalabas on TV ‘yung binastos at inapi ako ni Rocco.

“V-day namin sa StarStruck. Natoka sa akin na magtanong kay Rocco. May feed question ako para sa kanya na ang tanong ay: Mabait ka lang daw kapag nasa harap ng camera?

“Nagulat ako nang biglang magtaas si Rocco ng boses sa tanong ko. Samantalang simpleng sagot sa tanong ay oo at hindi. Pero galit itong sinabihan ako ng: “Ikaw mula pa sa simula ay plastic at isnabera ka na!

“Nagulat ako at hindi makapaniwala na isang lalaki na tulad ni Rocco at registered nurse ay sisigawan at tatarayan ako samantalang simpleng ta-nong lang ang itinatanong ko sa kanya,” halos mai-yak na kuwento ni Rox ukol sa naturang isyu.

Ang masakit dito, napanood daw ng kanyang pamilya ang ginawang pang-aalipusta sa kanya ni Rocco.

Naiyak at hindi raw makapaniwala ang magulang ni Rox sa sinapit kay Rocco.

Kuwento pa ni Rox, na nakasama sa Top 8 ng StarStruck V bago natsugi, ina-take ang kanyang lola dahil hindi nakayanan ang pagkatanggal ng apo sa naturang artista search.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hey hey hey can you give me the link po dun sa video so that mapanuod ko po?tnx tnx my EADD black_rui06@yahoo.com tnx

12:39 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites