<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 21, 2010

Jennica Garcia, Carl Guevarra nagkabistuhan ng tunay na ugali

MADALI ngang magkakainlaban sina Jennica Garcia at Carl Guevarra, kasi ba naman ay opposite ang character ng dalawang magka-love team sa Dear Friend episode na My Stalking Heart.

Sa panayam namin, inihayag nila na nagkabistuhan sila ng tunay na ugali nang magkasama sa My Stalking Heart. Ayon kay Jennica, si Carl ay tahimik at mahiyain sa set ng Dear Friend nang una silang nagkita. Although alam naman niyang guwapo si Carl. Akala, niya ang ga-nitong guys ay happy go lucky. Pero, naiba ang impression niya sa binata nang nagkasama.

Si Carl naman, nang ‘di pa niya nakakasama si Jennica akala niya ay nakaiilang na kasama ang dalaga. Nang nag-meet sila for the first time sa set ng Dear Friend sobrang na-attract kaagad siya kay Jennica.

Ngayong Sunday, aba-ngan ang sa My Stalking Heart ang eksenang: Nagpanggap na mag-asawa at napilitang magsama sa iisang bahay sina Doris at Julio para mamatyagan ang mag-dyowang sina Nina at Eric. Dito nag-umpisang magkapalagayan ng loob sina Doris at Julio.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites