<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 23, 2010

Jennylyn Mercado forgives Patrick

JENNYLYN Mercado has softened and has forgiven Patrick Garcia, father of her love child Alex Jazz. When asked at the presscon of "Working Girls" as to what she'd do if Patrick drops in to see their son she said, "Walang problema. Okay lang sa akin. Kung anuman ang nangyari, tapos na 'yon. Wala nang reason para mag-away-away pa ulit."

So, what made her change her mind? "Lagi ko naman sinasabi, darating din 'yun, in God's time. So ito na 'yung time na ayoko nang magdala ng anumang mabigat sa dibdib ko. Isa pa, Lent ngayon, the season for forgiveness. So, anuman ang nangyari before, hayaan mo na lang, di ba? Ngayon, wala nang problema sa akin kahit magkita kami o makatrabaho ko siya. I lift everything na lang to the Lord. My mom and I have talked about it and if GMA7 wants to make me work with him, walang problema talaga sa akin. Trabaho lang 'yan."

What if Patrick wants to reconcile with her? "Naku, magtatrabaho pa lang sana kami, ang layo na agad ng itinakbo ng usapan. As for that, wala nang balikan. Hindi na kailangan."

So Patrick can now borrow their son? "We have to talk about it. Hanggang doon na lang muna."

It's said her role in "Working Girls" is tailor- made for her. "In a way, siguro nga. Kasi just like in real life, I play a single mom na ayaw nang makipagbalikan sa ama ng anak ko, si Biboy Ramirez. The difference is that nagkaroon ako ng bagong lovelife sa movie, si Carlo Aquino. In real life, wala, kasi mas gusto ko talagang tumutok sa trabaho to provide everything my son needs. Ngayon, pinasok ko na siya sa toddler's class at mahal ang bayad, pero okay lang para maaga siyang matuto how to socialize with other kids."

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites