<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, March 12, 2010

Katrina, Hayden maghaharap na sa korte

SA susunod na buwan na magsisimulang dinggin ng korte ang kasong isinampa ni Katrina Halili laban kay Hayden Kho sa sala ni Judge Rodolfo Bonifacion ng Pasig-RTC.

This time, may mga witness nang ipi-present ang bawat kampo at sa first hearing ay si Katrina mismo ang unang uupo. Hindi kasali sa mga witness si Vicky Belo, pero dadalo raw ito bilang suporta kay Hayden. Gusto rin daw ng controversial cosmetic surgeon na mari-nig ang mga inihandang panlaban ni Atty. Capunan, abogado ni Hayden.

Ayon naman sa lawyer ni Katrina na si Atty. Raymund Palad, basta fair lang daw ang paglilitis ay malaki ang paniwala niyang mananalo sila dahil nakita naman daw na may nilabag si Hayden sa batas at sa karapatan ni Katrina.

Samantala, ini-reverse ng DoJ ang desisyon ng QC-RTC sa kasong libel na isinampa ni Katrina laban sa ina ni Hayden na si Irene Kho. Matatandaan last year ay sinampahan ni Katrina ng kasong libelo si Mrs. Kho nang sabihan siyang nagda-drugs sa isang interview sa ABS-CBN.

Na-dismiss ang kasong isinampa ni Katrina sa ina ni Hayden kaya agad humi-ngi ang abogado ni Katrina ng petition for review sa DoJ. Na-grant ang naturang petition kaya tuloy ang kasong libel ni Kat kay Mrs. Kho at hihintayin na lang daw kung saang korte sa QC-RTC ito mapupunta.

Malaki raw ang paniwala ng kampo ni Katrina na maganda ang magiging resulta ng kasong isinampa niya laban kay Hayden.

Parehong malalakas ang panlaban ng bawat kampo kaya kaabang-abang kung sino ang magtatagumpay.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

kawawang kat. pinagtatawanan lang ni dra. belo yan.

5 or more years from now siguradong wala ng patutunguhan si kat pero si vicky at hayden siguradong nandito pa at lalung sisikat.

7:37 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites