<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, March 29, 2010

Mark Bautista joins Party Pilipinas

Tama ang desisyon ni Mark Bautista na lumipat sa GMA 7. Very important star ang treatment sa kanya sa launching ng Party Pilipinas kahapon hanggang sa Showbiz Central.

Sa intro pa lang, bongga na si Mark.

Isa si Mark sa maraming artista ng GMA 7 na present sa launching ng sunday show ng Kapuso na literal na nag-join lahat ng mga Kapuso stars except siyempre sa mga beterano na. As in lahat ng sikat na Kapuso stars ka-join.

Infairness, sosyal ang stage nila. Gumagalaw-galaw at alam mong ginastusan.

Pero parang the same pa rin with SOP except sa super laking stage at nadagdagan ng host. At mataas ang level ng energy.

Actually, inaabangan ang kick off ng Party Pilipinas. Sa Twitter, ang daming nagri-react. Maraming nagandahan, pero yun nga, ang dami ring nagsasabi na para pa ring SOP ang programa dahil andun pa rin naman ang dating nasa SOP.

Si Fusion naman daw, parang ka-level lang ni Mark Herras ang galaw na inimport pa ng GMA 7.

Tanggap naman ni Ogie Alcasid na hindi lahat ay nasiyahan sa unang presentation
nila. “Thank you for all the comments! Positive and negative! We will try to improve pa! Have a blessed Sunday!,” tweet ni Ogie after the show.

Ang hihintayin na lang natin ay kung anong rating ng Party Pilipinas.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites