<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 17, 2010

Paulo Avelino, masaya sa GMA7

Masaya raw ang GMAAC star na si Paulo Avelino sa magagandang projects na ibinibigay sa kanya ng kanyang home studio, mula sa Starstruck V kung saan isa siya sa naging segment host, hanggang sa Ina Kasusuklaman Ba Kita? at ngayon ay ang pagiging kapalit nito sa iniwang role ni JC de Vera sa Panday Kids.

Tsika ni Paulo, noong una nga raw na nakarating sa kanya ang balita mula sa kanyang mga kaibigan ay hindi ito naniniwala hanggang ang mismong handler nito na si Chris Ojeda at executives ng Panday Kids ang nagtimbre sa kanya na mapupunta sa kanya ang nasabing role.

May halong kaba at excitement nga raw ang naramdaman ni Paulo dahil isang malaking role ang ipinagkakatiwala sa kanya ng GMA Network.

Kaya naman daw kun-todo workout ito ngayon at dumaan sa training bilang maging preparasyon sa pag-halili niya sa iniwang role ni JC.

Alam din ni Paulo na ma-raming magtataas ng kilay sa pagkakapili sa kanya among the many young actors ng GMA na puwedeng pumalit sa role ni JC.

Pero dedma na lang daw siya at paghuhusayan na lang ang kanyang trabaho para naman ma-prove niya sa lahat ng bumabatikos sa kanya na deserving siya sa role na ipinagkatiwala ng GMA-7.

Sa ngayon daw, sanda-ling ipapahinga ang kanyang role sa Ina Kasusuklaman Ba Kita para maka-focus sa kanyang bagong role sa Panday Kids, pero ibabalik naman daw ito pag malapit ng matapos ang afternoon soap.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites