<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, March 20, 2010

Toni Rose Gayda itinangging nagpakamatay ang anak

Isang anak ng television personality na si Toni Rose Gayda ang napaulat na namatay makaraang mahulog mula sa isang condominium sa Mandaluyong City kahapon. Ngunit idiniin ng ina na hindi nagpakamatay ang anak niyang si Edward James Lim.

Ayon sa ulat na nakalap ng Philippine Entertainment Portal (PEP), ang 25 anyos na bunso ni Toni Rose ay nahulog mula sa ika-apat na palapag ng isang condominium sa Wack-Wack Road, Mandaluyong City kahapon ng madaling-araw.

Nabanggit sa isang Twitter post ng isa pang TV personality at siya ring kinumpirma ni Toni Rose, nahulog ang bunsong anak habang naninigarilyo sa veranda. Sabi pa ng Eat Bulaga TV host, ugali na ni Edward James na manigarilyo kapag nagko-computer at pumupunta ito sa may veranda.

Iniulat pa ng PEP na na-cremate na kahapon din ng hapon ang labi ng biktima. At may lamay pa mamayang gabi sa Santuario de San Jose, Greenhills, San Juan City.

Si James ay apo rin ng batikang aktres at ngayo’y pinuno ng Philippine National Red Cross na si Ms. Rosa Rosal.
[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites