<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 28, 2010

Barbie Forteza nakalimutang magpasalamat sa GMA7 top execs

SOBRANG tuwa ang naramdaman ni Barbie Forteza nang manalo bilang Best New Female Star ng PMPC Star Awards for Movies, sa performance niya sa indie film na Puntod na idinirek ni Cesar Apolinario last Saturday night sa Ateneo de Manila University.

Sa kanyang acceptance speech at dahil na rin siguro sa kalituhan, nakalimutan niyang pasalamatan ang big bosses ng GMA-7 na sina Atty. Felipe Gozon, Ms. Wilma Galvante, Lilibeth Resonable at sa program manager ng hit teen soap niyang First Time, na si Rams David.

Kaya nu’ng maging presentor si Barbie ng mga su-sunod na kategoryang bibigyang ng award, nagpasalamat agad siya sa mga nabanggit na Kapuso big bosses.

Marami talaga ang huma-nga kay Barbie sa role ni-yang pipi sa Puntod. Madadala ka sa pag-arte niya. Maaawa at maiiyak ka sa sinapit ng buhay niya sa kabila ng pagsisikap ni-yang maituwid ito.

Dahil nakakaapekto sa manonood ang role niya, sita ang napiling Best New Female Star of the Year ng PMPC.

Pero nakapagtataka na hindi nakalimutan ni Barbie na pasalamatan ang ka-love team na si Joshua Dionisio na hindi pa siya in-escortan awards night dahil may sakit ito.

Nu’ng tanungin namin si Barbie sa backstage kung bakit hindi niya nakalimutan si Joshua, kasi bilin nang bilin ang ka-love team na huwag siyang kakalimutang banggitin kapag siya ang manalo.

Na-discover si Barbie ng GMA7 sa isang search para lumabas sa Stairway to Heaven para lumabas na young Rhian Ramos.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites