<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 30, 2010

Dingdong seryosong kinausap ang tatay ni Marian sa Spain

KAPWA itinanggi nina Marian Rivera at Dingdong Dantes na posibleng magpakasal na silang dalawa sa more than one month trip nila sa America ngayong Mayo.

Say ni Marian sa presscon ng You To Me Are Everything, marami pa silang priorities sa buhay bago ang pagpapakasal.

Kahit daw katiting ay wala pa raw silang plano na humarap sa altar.

Minsan ay napag-uusapan nila ang kasalan pero sa ngayon ay wala talagang plano pa.

Nu’ng magpunta sila sa Spain last February, doon ay nagkausap nang “heart to heart” ni Dingdong ang ama ni Marian na si Francisco Javier.

Ayaw idetalye ni Dingdong ang pinag-usapan nila ng future father-in-law basta aniya: “Masaya ang ama kung saan maligaya ang anak. Walang anumang paghihipit kay Marian. Basta gusto ng ama na maligaya ang anak.”

Anyway, very romantic ang You To Me Are Everything dahil kinunan pa ito sa isang plantation ng strawberries sa La Trinidad, Benguet.

Hilarious and funny sina Marian at Dingdong sa movie kasi swak ang kanilang tandem sa nakakikilig na eksena nila.

Siyempre hindi mawa-wala ang sweet moments nilang dalawa sa movie. Lalo pang kikiligin ang kanilang fans kapag napapanood ang kissing scenes nila.

Palabas na ang very nakakakilig na movie sa May 5 sa inyong favorite moviehouses.


[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites