<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 21, 2010

Rhian Ramos tatlong beses hinalikan ni Joross

Si Rhian Ramos ang guest co-host ni Chris Tiu sa Pinoy Records at dalawang episode siya makakasama ng sikat na basketball player. Sa taping ay binibiro sina Rhian at Chris dahil bagay na bagay sila kaya naman hindi tuloy maiwasang mailang sila sa isa‘t isa.

Pero nu’ng nagsimula at nagtagal na silang magkasama, nagtatawanan at nagbibiruan na sila.

Super-sexy at ang ganda ni Rhian sa suot na mini-skirt kaya lalong tumingkad ang kaseksihan nito na hindi nakaligtas sa lahat ng nasa Studio 6, GMA Network Center.

Ayon kay Rhian, ang su-sunod niyang project sa GMA ay ang Odessa at ma-kakasama niya sina Aljur Abrenica at Carla Abellana.

Hindi lang matiyak ni Rhian kung si Aljur ang magiging partner niya pero ang siniguro niya, si Mark Reyes ang kanilang magi-ging director.

Tsika naman ni Chris, sa Saturday ay aalis siya para ipagpatuloy ang training at practice nila ng Smart Gilas Basketball Team sa abroad.

Kaya double-time sila sa pagte-taping ng Pinoy Records at Ripley`s Believe It Or Not para may maibangko silang episodes habang nasa ibang bansa si Chris.

Isa rin pala sa tatlong judge ng Pinoy Extreme Challenge ng Pinoy Records si Joross Gamboa na balitang may crush kay Rhian.

Kaya nu’ng matapos ang pag-judge ni Joross kasama sina Glaiza de Castro at Elmo Magalona, tatlong beses itong nagpabalik-balik sa kinauupuan ni Rhian at tatlong beses ding humalik sa pisngi ng dalaga para magpaalam.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites