<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 22, 2010

Rufa Mae Quinto magpapakasal sa Fil-Spanish na dyowa

DINATNAN namin si Rufa Mae Quinto sa taping ng Show Me Da Manny last Tuesday kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na ma-interview ang sexy star.

Sinagot naman niya ang tsikang nagpakasal na raw siya sa isang Muslim military general.

“Wala. ’Di totoo ‘yan ‘no,” bungad ni Peachy (real name ni Rufa Mae). “May nakilala ako noong heneral, pero ‘di naman kami nagkaroon ng relas-yon.

“Isang half-Spanish-half Pinoy ang boyfriend ko ngayon. Almost a year na rin ang relasyon namin, pero wala pang kasalan na magaganap,” say pa ni Peachy.

Tsika pa niya, kababata niya ang kasalukuyang boyfriend. Thirteen years old daw siya noon nang mabighani ang kagandahan niya sa naturang Ppinoy na may dugong Espanyol.

“Actually, nayayaba-ngan nga ako sa kanya noon. Siguro nga medyo mayabang ang dating, pero ngayon ko lang napagtanto na nagkamali ako, mabait pala siya.”

Ayaw ibigay ni Rufa Mae ang pangalan ng guy dahil ’di naman daw ito showbiz at baka maudlot na naman.

Ayaw na raw niyang mangyari noon na kapag tinatanong siya kung sino ang nagpapasaya sa kanya ay kaagad niyang sinasabi, pero ang ending ay hindi nagtatagal ang kanilang pagmamahalan.

Darating din naman daw ang tamang oras at panahon na lalantad sila para ipaalam sa madlang people ang kanilang pagmamahalan at kung hindi raw sana mauudlot ay darating din sila sa harap ng altar.

Right now, ayaw patulan ni Rufa Mae ang naglalabasang negative write-ups tungkol sa kanya.

“Nasanay na ako sa mga intriga. Sa tagal ko ba naman sa showbiz, maaapektuhan pa ba ako?” natatawang pahayag ni Rufa Mae.

Sa SMDM ay gagampanan niya ang role ng lider ng mga taga-Planet Woman and the Kuto Girls na napadpad sa lugar nina Marian Rivera dahil sa pag-hahanap nila kay Darna.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites