<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, May 19, 2010

Iza Calzado lalayasan na rin ang GMA7

HINDI na napigilan ni Iza Calzado ang amang si Direk Lito Calzado na magsalita ng kanyang tampo sa GMA7 about his daughter’s showbiz career.

Nagtataka kasi si Direk Lito kung bakit anim na buwan nang walang regular project si Iza sa Siyete samantalang GMA Artist talent ito. Nagpahayag tuloy ito na within six months at wala pa ring project ang anak, baka mag-ala “Superman” na raw siya.

Hindi naman itinanggi ni Iza na gusto niyang magkaroon ng regular program sa home studio at sana raw ay mabigyan siya. Although kaliwa’t kanan ang guesting niya sa Kapuso Network, iba pa rin daw ‘yung may regular program ka sa sari-ling network. Hindi man tuwiran, sa himig ng panana-lita ng aktres ay baka makapag-iisip na rin siyang mag-over da bakod kung hindi pa rin siya mabibig-yan ng regular program.

May project sanang pagsasamahin sila ni Sunshine Dizon, ang Encantadia, pero tila malabong matuloy ito dahil hanggang ngayon ay may “samaan” pa rin ng loob ang dalawa.

At may tsikang ayaw daw magsama ng dalawa sa isang project.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites