<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 16, 2010

Lovi gustong ligawan ni Rocco

MUKHANG hindi lang sina Jennylyn Mercado at Kris Bernal ang crush ngayon ni Rocco Nacino, StarStruck 5 second prince. Balita namin sa set ng Party Pilipinas sa last rehearsal nito ay may inabot na bouquet of flowers si Rocco kay Lovi.

At nang magkita ang dalawa sa isang pang rehearsal ng show, agad tinanong ni Rocco si Lovi kung nagustuhan ng dalaga ang flowers.

Natawa naman si Lovi at sinabing very much appreciated ang ipinadalang bulaklak ng binata.

Nanunuyo na ba si Rocco kay Lovi o nagpapalipad-hangin lang kay Lovi? Dahil kaya ito sa tsikang sila ang bagong pasisikating loveteam sa GMA7?

Ngayong gabi, mapapanood si Lovi sa Show Me Da Manny, na Santacruzan ang episode.

Guests nila sina Kris Bernal, Diego Llorico at si Janno Gibbs na papalit muna kay Manny Pacquiao, na lalabas bilang half-brother ng Pambansang Kamao.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites