<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 18, 2010

Richard Gomez magiging 'Kapatid' na?

Walang big news sa showbiz dahil katatapos pa lamang ng eleksiyon. Pahinga muna ang mga artista na natalo at nanalo sa ha­lalan.

’Yung mga nag-win, nagpaplano na magbakasyon sa ibang bansa at ang mga talunan, stay put na lang sa kanilang mga tahanan para hindi na madagdagan pa ang mga gastos nila.

Hindi puwedeng sabihin na talunan si Richard Gomez dahil siya talaga ang ibinoto ng mga residente ng 4th District ng Leyte. Ma­buti na lang, naisip ni Richard at ng kanyang kampo na gawing substitute si Lucy Torres.

Hindi ko alam kung babalik pa si Richard sa GMA 7 dahil mai­ngay ang balita na lilipat siya sa TV5. Bago kumandidato si Richard, siya ang host ng Family Feud at in fairness, mataas ang rating ng kanyang show.

Malalaman natin ang career plan ni Richard dahil siguradong ipapaalam niya sa kanyang mga supporters kung magiging Kapuso pa rin siya o pipiliin na niya na maging Kapatid.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites