<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, June 19, 2010

GMA Network nakalamang sa Mega Manila TV ratings

Napanatili ng broadcast giant GMA Network ang maliit na lamang sa TV ratings sa viewer-rich Mega Manila mula Enero hanggang Mayo 2010, ayon sa survey results ng mas kinikilalang ratings data supplier na AGB Nielsen Philippines.

Nasa Mega Manila ang 55 percent ng total tele­vision households sa buong bansa.

Mula Enero hanggang Mayo, nagtala ang GMA 7 ng average na 35.6 per­cent audience share, mas mataas ng 0.7 points sa 34.9 percent ng ABS-CBN.

Ang television adaptation ng seryeng pang-ko­miks na Darna ni Mars Ravelo na pinagbidahan ni Marian Rivera ang nanguna sa listahan ng Top 10 programs.

Pasok din sa Top 10 ang iba pang GMA-pro­duced shows na kinabi­bila­ngan ng fantaseryeng The Last Prince nina Kris Bernal at Aljur Abre­nica, ang romantic comedy Full House na pinag­tambalan nina Richard Gutierrez at Heart Evan­gelista, ang kauna-unahang kantaserye sa telebis­yon na Diva ng Asia’s Songbird na si Regine Ve­las­quez, at ang banner newscast ng GMA na 24 Oras.

Tinalo ng 24 Oras, na pinangungunahan nina Mike Enriquez and Mel Tiangco, ang newscast ng kalabang istasyon sa pagtatala ng 26.6 percent na household rating kumpara sa 25.1 percent ng huli.

Noong nakaraang eleksiyon, mas pinanood ang election coverage ng GMA Network na pina­magatang ELEKSYON 2010. Mula Mayo 10 hang­gang 11, nakapagtala ang ELEKSYON 2010 ng ave­rage TV household rating na 12.3 percent, kum­­para sa 10 percent ng ABS-CBN. Noong Mayo, naka­pag-rehistro ang ELEKSYON 2010 ng 12.6 percent household rating, kum­para sa 11.1 ng kalaban. Noong Mayo 11, umakyat ang lamang ng GMA elec­tion coverage sa 3.5 percent.

Samantala, napanatili rin ng GMA 7 ang la­mang nito sa isa pang key area — Urban North/Cen­tral Luzon — kung saan 21 percent ng natio­nal te­le­vi­sion households ang matatagpuan. Mula Enero hanggang Mayo, nakapag-rehistro ang Kapuso ng 40.5 percent na audience share sa nasabing area, o 7.6 percentage points na mas mataas kumpara sa 32.9 ng kalabang istasyon.

Kamakailan ay nagkaroon ng musical extra­vaganza ang GMA Network sa Araneta Coliseum para sa pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo. Ang grand celebration ay mapapanood sa SNBO sa Hunyo 27.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

lokohin nyo lelang nyo!!! hahahaqh

5:44 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites