<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, June 18, 2010

‘Goodbye Kris, Hello Rhian” si Aljur ngayon

NAIKUWENTO ni Aljur Abrenica na nalulungkot siya sa pagtatapos ng ta-ping nila sa The Last Prince. Naging parte na raw ng buhay niya na maagang gumigising tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes.

Ang kabutihan lang sa pagtatapos ng kanilang soap ni Kris Bernal, makapagpapahinga na siya tulad ng request sa kanya ng kanyang doktor.

Dahil kasi sa taping niya ng The Last Prince sa iba’tibang lugar, nagkaroon si Aljur ng viral infection at apat na beses na siyang nao-ospital dahil sa sakit na ito.

Ayon sa attending physician niya sa St. Lukes Medical Center, nakuha daw niya ito sa pagkain o sa hangin ng kapaligiran.

Hindi rin niya alam kung kailan ang umpisa ng taping ng bagong soap nila ni Rhian Ramos na horror-mystery ang tema.

Pero mapapanaood pa rin siya sa Party Pilipinas every Sunday at mga guesting sa Kapuso shows.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites