<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 13, 2010

Lovi Poe Biglang Lumalim ang Akting

MAY lalim na talaga ang acting ni Lovi Poe. Tulad na lang sa role niya sa bagong indie film na kalahok sa Cine-malaya sa CCP ngayon, ang Mayohan. Siya si Lilibeth, laki sa baryo na nangangarap umalis sa probinsiya para makapag-aral sa Maynila. Idinirek ang movie ni Dan Villegas at kinunan entirely sa Infanta, Quezon, kung saan isine-celebrate ang taunang Mayohan Destival.

Umikot kay Lovi ang istorya na naghahanda ang preparasyon sa pasayaw ng Mayohan at nahirang na presidente ng mga kabataang organizer ng pasayaw. Role dito ni Lovi ang isang graduating high school student.

Impressive ang acting ni Lovi bilang inosente pero sensitive na estudyante, malayo sa modern at bubbly girl na napapanood weekly sa Party Pilipinas at Show Me Da Manny.

Samantala, tuluy-tuloy pa rin ang tambalan nila ni Rocco Nacino ng StarStruck V sa episode ng Lovebug na kukunan sa isang probinsiya sa Pilipinas. Hindi sila natuloy sa Cambodia dahil nagkaroon daw ng problema.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites