<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 17, 2010

Manager ni Cesar, naghain ng reklamo sa PAMI

Ang makagawa ng epic movie ang isa pang rason kung bakit lumipat si Cesar Montano sa GMA-7.

May dalawang movie projects siyang niluluto at sa tulong ng GMA Films, gusto niyang matuloy na ang mga pelikulang Francisco Dagohoy at Sakada na tungkol sa first Filipino OFW mula sa Ilocos at nagtrabaho sa Hawaii.

In-offer din niya sa TV5 ang dalawang movie projects kung ’di magagawa ng GMA Films dahil libre siyang gumawa ng movies kahit saan.

Ang TV offer lang ng TV5 ang hindi niya natanggap dahil mas pinili ang offer ng GMA Network.

Hindi sinagot ni Cesar ang tanong tungkol sa talent fee niya sa GMA-7 at nagbirong tumawad ang Siyete sa hininging tf.

Posible raw sumunod sa kanya si Sunshine Cruz sa Channel 7, pero ang anak na si Diego na nasa kanya ay mag-aaral muna bago pasukin ang showbiz.

Sina Iza Calzado, Carla Abellana, Rhian Ramos, Jackie Rice at Marian Rivera ang mga binanggit ni Cesar na ilan sa Kapuso stars na gustong makatrabaho. Ang description nga nio kay Marian ay “one of the most beautiful faces in the industry.”

Natutuwa si Cesar na makakasama sa teleseryeng ginagawa ngayon si Christopher de Leon at isinama na rin si Maricel Soriano sa mga gustong makatrabaho, pero wala pa siyang nababalitaan sa Andres de Saya na balitang gagawin nila ng aktres.

* * *

KAUGNAY ng balitang pagpirma ni Cesar sa Kapuso channel, nag-issue ng official statement ang Professional Artists Managers, Inc. (PAMI) tungkol sa diumano’y reklamo ni Norma Japitana, manager ni Cesar ng 26 years, laban sa aktor.

Ayon sa PAMI, “The PAMI had an emergency meeting with one of its members, Ms. Norma Japitana, after she officially filed a complaint with the organization.

“Cesar Montano entered into a contract with GMA-7 without the knowledge of Norma Japitana, his manager of 26 years.

“Last night (Huwebes ng gabi), we personally invited Mr. Cesar Montano for a dialogue with the organization sometime next week.

“We are waiting for his confirmation.”

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites