<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, July 20, 2010

Mga anak kay Dina natuwa sa hiwalayang Vic at Pia

Marami ang tumutok sa Showbiz Central nung Linggo dahil nagbalik na from abroad si Pia Gua­nio kung saan ay nagkaroon siya ng com­mercial shoot last week. Matagal na siyang hini­hintay para magbigay linaw sa kumakalat na isyu na diu­ma­no’y hiwalay na sila ni Vic Sotto. Ito ay maka­ra­ang tumagal ang relasyon nila ng limang taon.

“We’re okay,” bungad na salita ni Pia na idinag­dag pa na never niyang tinaguan ang kanyang mga problema o maging ang isyu tungkol sa kan­ya. May trabaho siya sa abroad at hindi totoong nagtatago.

Itinulad ni Pia ang relasyon nila ni Vic sa isang gusali na kasalukuyang naga-undergo ng re-cons­truction, I forgot her exact words pero sinigunda­han ito ni Vic sa isang phone conversation with SC na katulad ng isang relasyon, hindi palaging smooth ang sa kanila, nagkakaroon din ito ng prob­­lema kung kaya nagkakatampuhan din sila, nag­kakagalit pero hindi ito dahilan para masira ang relasyon nila. May ngiti namang namumutawi sa labi ni Pia habang nagsasalita ang kanyang nobyo pero kasabay nito ang hindi niya mapigilang pag­patak ng luha sa kanyang pisngi.

Sabi ng isang kasamahan sa bahay na kasa­bay kong nanonood ng SC, kung okay sila ni Vic, bakit daw umiiyak si Pia? Isa lamang ang gustong sabihin ng mga luhang ‘yun, hindi sila totoong okay, may problema sila na puwedeng inaayos nila pero kung hindi maayos ay magtutuluy-tuloy na sa hiwalayan?

Sayang naman, matagal na panahon din ang limang taong ipinagsama nila pero hindi pa nila nagawang plantsahin ang relasyon nila. Ilang taon pa ang kailangan para sila maging totoong okay?

Sa isang pakikipag-usap kay Dina Bonnevie, ang nag-iisang babae na pina­kasalan ni Bossing Vic, nagulat pa ito nang malaman ang balitang pag­­­hi­­hiwalay ng dalawa. Sinabi niyang okay na­man sa kanya si Pia at nababaitan siya rito. Pero hin­­di niya nagawang sabihin kung ano ang maa­a­ring maging dahilan ng pag­hihiwalay nila.

May posibilidad ba na magkabalikan sila? Hindi ito iniisip ng magaling na aktres pero sinabing ang mga anak niya ang unang-unang matutuwa kapag nangyari ito.

Sa kasalukuyan ay wala ring karelasyon si Dina pero sinabi niyang nag­hahanap siya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites