<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 31, 2010

Dingdong Dantes confronts Bayani Agbayani

WALA naman daw altercation na namagitan sa kanila ni Dingdong Dantes sa birthday event ni Ogie Alcasid, tulad ng napapabalita, ayon kay Bayani Agbayani.

Mapayapa daw siyang nilapitan ni Dingdong, hinawakan ang kanyang kamay at tinanong lang daw siya tungkol nga sa ‘duraan’ incident na diumano’y ‘ginawa’ niya kay Marian nang mag-guest siya sa programang Show Me Da Manny na pinangungunahan ni Marian katambal ang international boxer na si Manny Pacquiao.

Obvious na nanggaling kay Marian ang kung anumang nakarating kay Dingdong. And when one is in love, he takes every word ng kanyang mahal, hook, line and sinker.

In any case, ito ang version ni Bayani. Na diumano’y (ayan, ha, diumano) nilinaw naman niya kay Dingdong.

The incident pala happened December pa of last year. Bayani was asked to play ‘Bondying.’ And Marian was assigned to be his yaya.

In one scene daw, kunyari, natutulog siya sa lap ni Marian, then biglaan na lamang may over-sized na bote na puno ng gatas, na ang tsupon ay extraordinary big ang butas, na bigla na lamang daw isinubo sa kanyang bibig.

Nag-choke daw siya. Ganunpaman, he avoided daw na matuluan ng kahit katiting na gatas si Marian lalo na sa dibdib nito.

Apparently, ’di pa rin naiwasan ni Marian ang mabasa. Hence ang suspetsa ni Marian na ‘dinuraan’ siya ni Bayani.

Pero sabi nga ni Bayani, he will not even attempt to offend Marian dahil alam niyang sila ni Dingdong ang itinuturing na superstars ng GMA-7.

In any case, akala daw ni Bayani ay tapos na ang eksena nang ibinuhos sa kanya ni Marian ang lahat ng gatas na natira sa bote.

Moreover daw, nu’ng February nitong taong kasalukuyan, nagkita sila ni Marian sa isang mall. Nagbatian sila. Nagkataon daw na kasama ni Marian ang mother nito.

Ipinakilala pa daw siya ni Marian sa mother nito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites