<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, August 12, 2010

Elmo Magalona to do a Movie

Hindi na lang sa Party Pilipinas at Kaya ng Powers mapapanood si Elmo Magalona dahil gagawa na siya ng pelikula.

Introducing siya sa indie movie na Mrs. Recto, kuing saan bida si Regine Velasquez at ididirek ni Dante Garcia.

Gagampanan ni Elmo ang role ni Hero, isang incoming freshman.

Na-tweet ni Elmo na nakipag-meeting sila ng mom niyang si Pia Magalona kay Direk Dante, twineet namin si Direk kung anong project ni Elmo sa kanya at agad kaming sinagot nito, kaya agad naming nalaman.

Obvious na hindi naniniwala si Elmo sa over-exposure dahil sunud-sunod ang kanyang projects. Sabagay, iba-iba naman ang kanyang ginagawa kaya hindi pagsasawaan. Recording na lang ang kulang sa bagets at naikuwento nitong may recording offer na rin siya.

Hindi na namin isinama sa TV shows ni Elmo ang Pilyang Kerubin dahil by the time na palabas na ang movie niya, tapos na ang PK dahil hanggang August 27 na lang ito.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites