<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 28, 2010

In Your Eyes Movie - Going Strong

Seventy million na pala ang kinikita ng peliku­lang pinagsosyohan ng Viva at GMA Films na In Your Eyes, nagtatam­pok kina Claudine Barretto, Richard Gutierrez at Anne Curtis. Inaasahang mas lalaki pa ang kita nito dahil ilang lnggo pa itong mapapanood sa mga sinehan.

Bilang pasasalamat sa malaking tagumpay nito, nag-blowout ang Viva at GMA.

Sinabi ni Richard na nakarinig siya ng walang habas na panunukso mula sa kanyang kapatid na si Ruffa Gutierrez nang magkaroon ng special screening ang pelikula sa Gateway dahil sa mga kissing scenes niya with Anne Curtis and Clau­dine Barretto. Di bale raw si Anne at may naka­raan sila, pero wala sila ni Claudine and yet luma­bas na mas daring at passionate ang mga halikan at bed scenes nila.

“I thought I did some passionate scenes with the two actresses pero iba pala kapag napanood mo ito sa screen. Tawa ako nang tawa habang ni­lo­loko ako ng sister ko na nakaupo sa likuran ko,” kuwento ng aktor na mas gumuwapo sa kan­yang crew cut.

Mayroon na agad kasunod ang In Your Eyes. Maybe This time ang tentative title nito.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites