<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 15, 2010

Mark Herras on a strict diet

Payat si Mark Herras nang muli naming makita sa taping ng Langit Sa Piling Mo at “recovering” daw ang status niya. Ipinakita nito ang eye medication niya at patuloy pa rin siyang umiinom ng gamot para sa polyps sa gall bladder at ibang sakit.

Sabi ni Mark, hindi na siya naninigarilyo, pero hindi nakahirit nang kantyawan ng press na bakit ang picture niya sa Facebook ay may hawak siyang sigarilyo. Bukod sa iniinom na gamot, ingat na sa pagkain si Mark, bawal na ang softdrink at more on fruits and vegetables ang kinakain niya ngayon at nagti-take ng vitamins.

Hanggang September na lang ang Langit Sa Piling Mo, kaya sa Party Pilipinas at Danz Showdown na lang muna siya mapapanood habang nag-papagaling. Matapos man ang Langit…, natutuwa si Mark dahil tinanggap ang tambalan nila ni Heart Evangelista.

Nalulungkot si Mark sa nagsasabing nagsasakit-sakitan lang siya para hindi makapag-taping. Sasama-han niya ang dudero sa FEU Hospital para makausap ang doctors niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites