<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, August 09, 2010

Ogie Alcasid Confirms Wedding with Regine Velasquez

Kinumpirma kahapon ni Ogie Alcasid sa Par­ty Pilipinas ang balita na pakakasalan niya si Regine Velasquez bago matapos ang 2010.

Marami ang natuwa sa announcement ni Ogie dahil matagal nang hinihintay ang pagpa­pakasal nila ni Regine.

Kabilang ako sa mga kinilig nang sabihin ni Ogie ang plano niya para kay Regine. Sure ako na ang kanilang binabalak na pag-iisang dibdib ang magiging Showbiz Wedding of the Year.

Hindi sinabi ni Ogie ang date ng kasal pero ma­la­kas ang duda na mangyayari ’yon sa December 2010.

Napaluha si Regine sa announcement ni Ogie sa Party Pilipinas. Expected ang reaksiyon ni Regine dahil ang ikasal ang pangarap ng bawat babae.

Napa-cry sina Ogie at Regine dahil sa sob­rang kaligayahan at likas na pagiging emosyonal ng dalawa.

Libreng-libre si Ogie na pakasalan si Regine dahil pinawalang-bisa ng korte ang kasal nila ni Michelle Van Eimereen noong June 21. Pana­hon na para magpakasal sina Ogie at Re­gine. Nauna na nga na nagpakasal ang kanyang ex-wife ha!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites