<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, August 14, 2010

Ogie, kidnapper's target

NAUSO ang issue ng kidnapping sa taga-showbiz matapos muntik nang ma-kidnap ang ama ni Sarah Geronimo sa loob pa mismo ng compound ng ABS-CBN.

Aware daw si Ogie na nasa listahan siya ng mga kidnnaper kaya naman super-ingat na siya ngayon.

Gayunman, hindi naman siya nakakaramdam ng takot at ayaw niyang maramdaman ito.

“Natutulog ako ng eight hours a day. Nagtatrabaho ako sa OPM at may regular TV works ako. And I don’t want to live in fear,” say ni Ogie.

Tungkol naman sa hinihintay na kasalan nina Ogie at Regine Velasquez, nag-promise daw si Ryan Ca-yabyab na gagawa ng bridal march para sa mga ito na may titulong Iniibig Kita.

By the way, may concert din sina Ryan at Ogie sa Oct. 8 na ipu-produce ng Beginnings at Twenty Plus, Inc. at Star Express.

Entitled O.C., idaraos ito sa PICC with guests Noel Cabangon and Ryan Ca-yabyab singers.

Kakantahin ni Ogie ang 80s hit niya na Nandito Ako at present hit songs.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites