<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, August 01, 2010

Zoren Le­gas­­­pi buhay binata kay Carmina

Noong una, akala ko ay mahiyain si Zoren Le­gas­­­pi pero ang galing niyang sumagot sa press­con ng Love ni Mister, Love ni Misis. Spont­an­eous ang aktor at bagay silang maging host ni Car­mina Villar­roel sa bagong show ng GMA 7.

Stable ang kanilang relasyon for 10 years kahit hindi pa kasal. Naniniwala sila na sila na forever.

Sabi nga ni Zoren, sobra ang tiwala sa kanya ni Mina kaya feeling niya, binata pa rin siya.

“Kapag nanood ako ng sine na last full show at umu­wi ako sa bahay ng 1:00 a.m., never siyang nag­tanong. Ayaw kong sirain ang pagtitiwala niya sa akin. Hindi siya ‘yung tipong nangungulit kung saan ako nanggaling,” kuwento ng aktor.

Sa sampung taong pagsasama ay para lang silang magkapatid ang set-up.

Ano naman ang masasabi ni Mina sa kanyang asawa?

“Kung merong dapat bigyan ng award bilang best father o ulirang ama, si Zoren yun. Loyal din siya sa akin at grabe nahahati niya ang oras dahil prioridad niya ang aming kambal”.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites