<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, October 27, 2010

Glaiza de Castro suffers heart disease?

MAY naka-schedule nang general check-up si Glaiza de Castro sa Manila Medical Center.

Ito ay bunsod na rin ng problema niya sa paghinga kapag sobrang nadadala sa mga mada-dramang eksena, tulad ng nangyari sa kanya sa taping ng Grazilda.

Kapag daw kasi naiiyak si Glaiza, may tendency na hindi na siya huminto sa kaiiyak, hanggang sa mahihirapan na siyang makahinga.

Kaya minabuti ng kanyang attending doctors na magpa-general examination na ang aktres, lalo na ang kundisyon ng kanyang heart.

Sa obserbasyon kasi namin, madaling makapag-internalize si Glaiza ng kanyang drama scenes.

Ganito rin halos ang nangyari sa kanya sa taping no-on sa Stairway To Heaven.

Dahil sa tindi ng eksenang kanyang ginawa, isinugod siya sa ospital.

Mabuti at hindi pa nga gaanong madrama ang Grazilda, pero may mga mabibigat ding eksenang ipinagagawa kay Glaiza dahil siya nga ang bida rito at siya naman ang laging inaapi.

Pero ang nangyayari kay Glaiza ay katulad na rin ng nangyari sa ibang mga artista.

Sa pagkakaalam namin, nangyari na rin ito kay Regine Velasquez.

Gayundin daw kay Angel Locsin, nu’ng panahong namamayagpag ang career niya sa Kapuso Network.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites