<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 24, 2010

$10-M suit vs Pacman settled

Ang misis ni Manny Pacquiao na si Jinkee ang sumagot ng mga intrigang naglalabasan laban sa kanyang mister.

Una na rito ang paglabas ng unauthorized biography book ni Pacman.

Say ni Jinkee, ipinaubaya na raw nila ito sa kanilang mga abogado para matigil ang pagbebenta ng naturang libro.

Nagulat nga raw si Jinkee kasi may inilabas nang libro si Manny, pagkatapos may isa pang libro na bigla ring lumabas.

Ayon kay Jinkee, hindi pa niya nakikita ang kontrobersiyal na libro pero may nagpakita na raw yata nito kay Manny kaya agad nilang kinausap ang kanilang abogado para ayusin ito.

“Ang mahirap kasi di-yan, baka kung anong kuwento lang ang nasa libro. Hindi namin alam ang purpose nu’ng sumulat. Baka puro paninira lang kay Manny ang laman ng libro niya. Kaya gusto ni Manny, matigil ang pagbenta ng book na ’yun,” paliwanag ni Jinkee.

Ikalawa, ang pagdedemanda umano ng isang record producer kay Manny dahil sa hindi nito tinupad ang pinirmahang kontrata na mag-record ng album para sa kumpanyang RBM.

Kaya idinemanda si Pacman ng $10 million.

Paliwanag ni Jinkee, noong nasa Los Angeles daw sila, nagkausap na sina Manny at ang RBM kaya naayos na ang gusot na ito.

“Yes, may pinirmahang kontrata si Manny sa kanila for an album. Nagkataon kasi na may laban si Manny that time rin at hindi niya maharap ang pag-recording, Mas nakatutok kasi siya sa training noon.

“Hanggang sa makauwi na kami at ang pagtakbo naman niya noong election ang hinarap niya. Kaya natagalan ’yung paggawa niya ng album. Wala naman ba-lak takbuhan ni Manny ’yan. Alam niya ang obligasyon niya at hindi siya manloloko ng tao dahil lang sa pera.

“Sa December, babalik si Manny sa US at doon na niya haharapin ang recording ng album. Kaya okey na ang lahat,” mahabang paliwanag pa ni Jinkee.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites