<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, November 08, 2010

Aljur Abrenica, Pinuri

Marami ang pumuri sa magandang asal na ipinakita ni Aljur Abrenica nang tinulungan nito ang waitress na nadulas at nawalan ng malay dahil sa malakas na pagkabagok ng kanyang ulo.

Kumakain si Aljur kasama ang kapatid niya sa restaurant somewhere in QC at itong waitress ay na-starstruck yata ng husto kay Aljur kaya panay ang daan nito sa mesa nina Aljur at tingin nang tingin sa young actor.

Hindi namalayan nitong waitress na may natapakan siyang yelo, nadulas siya at bumagsak ang puwetan at pati na ang ulo at hinimatay na siya.

Nataranta ang lahat at walang nakakilos para ihatid ito sa hospital.

Kaya si Aljur na at ang kapatid nito ang nagbuhat at isinakay sa kotse niya at hinatid sa Delgado clinic.

Pinagamot ito ni Aljur at hindi niya iniwan at tiniyak na walang pinsala ang ulo niya at ibinalik din sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya.

Si Aljur pa ang nagbayad ng bill sa hospital kaya malaki ang pasasalamat ng waitress.

Nag-guest sila sa Startalk nung Sabado para muling pasalamatan nung waitress na ’yun si Aljur. Hindi nga siya nagkamali ng taong hahangaan dahil napakabait pala ng aktor sa personal.

Samantala, dalawang linggo na lang at magtatapos na ang Ilumina at lalong umiinit ang tagpo ng kuwento.

Since malapit nang matapos ang Ilumina, kinulit namin si Aljur kung wala pa bang espesyal na pagtitinginan sa kanila ni Rhian Ramos. Napangiti lang ang aktor at saka na lang daw kami sasagutin.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites