<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 11, 2010

Elma Muros as Ultimate Survivor?

ELMA Muros plays Maja Salvador’s coach on and off cam in the sports drama “Thelma”. “Sabi ni Direk Paul Soriano, ikaw naman ang coach niya sa training, so ikaw na rin ang gumanap na coach sa movie,” she says. “Malaki ang pasasalamat ko sa GMA sa pagkakasali ko sa ‘Survivor Philippines’. Bago ‘Survivor’, hirap pa rin ang buhay namin, lahat naka-budget. Pero dahil sa exposure ko dun, dumami ang offers sa’king guestings na nakakatulong talaga sa family ko. Heto, may movie na ako. Hindi pa ako nakaarte sa buong buhay ko kaya bahala na lang sa’kin si Lord at si Direk Paul. Iniisip ko, baka may ibang purpose sa’kin ngayon si Lord.”

What can she say that most of the castaways want her to win? “Salamat. I appreciate that, pero hanggang di natatapos, walang katiyakan. Kung ako’ng mananalo, gagamitin ko ang P3 million prize para sa mga anak ko at pag-aaral nila then I will help 'yung mga kapatid ko sa Romblon na kawawa rin ang buhay.”

Elma recalled that when she was pitted against reigning track champ Lydia de Vega at the Palarong Pambansa held in Tacloban more than 20 years ago, she wasn’t favored to win. “Kaya big news nang talunin ko siya kasi fastest woman in Asia siya. Dun nag-start ang career ko. Pero friends kami. Coach na rin siya ngayon, sa Singapore.”

Because of her muscular built, she’s often mistaken as a lesbian. “May nagtatanong pa nga, ano ba yan, lalake? But I don’t mind. Minsan nga, napagkakamalan pa kong bakla. Natatawa na lang ako.”

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites