<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, November 04, 2010

Ogie hindi masyadong gagastos!

Sa Dec. 22 na ang pinaka-aabangang kasalan ng taon, ang pag-iisang dibdib nina Regine Velasquez at Ogie Alcasid. Magaganap ito sa Punta Fuego sa Batangas. Ayon kay Ogie, tuluy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda para sa special day nila ni Regine.

“Slowly getting there, ’yung mga detalye isa-isang falling into places. Medyo stressful at ine-enjoy ko naman. I’m very hands-on sa mga details ng wedding siyempre ako ang gagastos eh,” natatawang pahayag ng singer-composer. Hindi naman masyadong malaki ang gagastusin nina Ogie at Regine dahil marami sa kanilang mga kaibigan ang nag-sponsor na para sa kakailanganin nila sa kasal. Ngayon ay kumpleto na ang listahan ng entourage sa kasal.

“Most of them are my friends, mga barkada ko. Sina Janno (Gibbs), Bitoy (Michael V.), ’yung mga high school friends ko. P-Noy is a very practical and down to earth president. He really told me that he will be there, ayun nga groom’s man ko siya. Nagbiro pa siya na kapag ikinasal siya ay kami naman ang kukunin niyang ninong,” dagdag pa ni Ogie.

Mayroon na ring plano sina Ogie at Regine para sa kanilang honeymoon. “Na-convince ko na si Regine na huwag na muna kaming mag-beach. Gusto ko munang mag-Europe kasi at ’di pa kami nakakapunta doon na kaming dalawa lang. There’s a very romantic place in Europe called Positano, which I really wanna take her there,” kuwento ni Ogie.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites