<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 27, 2010

Bong at Vic sinigurado na ang sequel

Ang ganda-ganda ng ngiti ni Sen. Bong Revilla, Jr. nang mainterbyu siya ng TV crew tungkol sa bonggang resulta sa takilya ng Si Agimat at Si Enteng Kabisote.

Maligayang-maligaya si Bong dahil hindi niya inaasahan na gagawa ng record sa takilya ang pelikula nila ni Vic Sotto.

Hindi malayo na magkaroon ng sequel ang Si Agimat at si Enteng Kabisote dahil blockbuster ito.

Sa interbyu kahapon sa Showbiz Central, tiniyak ni Bossing na magkakaroon ng sequel ang pelikula nila ni Bong pero hindi pa niya masabi kung kailan.

Inaasahan na tataas pa ang box-office gross ng pelikula dahil matagal pa ang itatakbo ng 36th Metro Manila Film Festival (MMFF).

At dahil No. 1 sa takilya ang Bong-Vic movie, malakas ang pakiramdam ko na mag­kakaroon ng victory party ang Si Agimat at Si Enteng Kabisote.

Lima ang producer ng Si Agimat at si Enteng Kabisote kaya lima ang maghahati sa datung na kinita ng pelikula.

Ang GMA Films, M-Zet Films, OctoArts Films, APT Productions, at ang Imus Productions ang mga produ ng filmfest entry na gumagawa ngayon ng history sa box office.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites