<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 10, 2010

Jewel Mische, certified Kapamilya na

Produkto ng isang reality search ng GMA si Jewel Mische. Napabalita ang paglipat ni Jewel sa ABS-CBN dahil nakita siya noong isang linggo sa trade launch na ginawa ng Kapamilya network.

Noong Miyerkules ng gabi ay pumirma na ng kontrata si Jewel kasama ang mga executives sa pangu­nguna ni channel head Ms. Cory Vidanes. Masaya si Jewel dahil ngayon ay isa na siyang certified Kapamilya. “Nag-uumapaw ang kasiyahan. Natutuwa po ako, kinakabahan pero above all ay masaya po. Ako po ang inyong bagong Kapamilya,” masayang bungad ni Jewel.

Handa na ba siyang makasama si Gerald Anderson na siyang napapabalitang makakatambal daw ni Jewel? “I am excited to work, willing po ako na magsimula nang panibago at handa po akong gawin kung ano man ang nakahandang unang proyekto para sa akin,” dagdag pa ni Jewel.

Magpapaalam kaya si Jewel kay Kim Chiu na siyang katambal ni Gerald sa loob ng maraming taon? “Napakalaking bagay kasi para sa akin ay kailangan ko ng approval doon sa original na nakasama, kay Kim sana soon ay makilala kita,” pagtatapos ni Jewel.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites