<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 11, 2010

Marian ginawa nang bida sa serye ni Jillian

Ilang araw ko ring na-miss ang panonood ng Christmas series na Jillian: Namamasko Po! ng GMA 7 at nagulat na lang ako dahil iba na ang istorya, wala na sa eksena sina Claudine Barretto at Wendell Ramos na namatayan ng anak kaya sa awa ng isang manggagawa ng laruan ni Santa Claus, na si Jillian (Ward) nga, ay hiniling niya sa isang tauhan ni Santa na payagan siyang mapalitan ang namatay na bata sa buhay ng mag-asawa.

Magandang premise, hindi ba? Sa halip, kuwento na ni Odessa (Marian Rivera) ang tumatakbo. Okay naman si Marian na sinabi nung una na magi-guest role lang pero parang siya ang bida sa serye. ’Tapos nabasa ko na ginawa ang malaking pagbabagong ito para masagip ang ratings ng serye na hindi mapataas ni Claudine?

Baka naman wala kay Claudine ang diperensiya. Baka na kay Jillian. Kung maganda ’yung role niya bilang Trudis Liit, hindi ganun ka-lovable si Jillian sa bago niyang role. Kulang sa sinseridad, masyadong put on. Dahil ba sa isang manika lang siya, kaya kulang sa emosyon? Pero hindi ba isang tao na siya, isang tunay nang bata? Kaya put away with those false eyelashes, those rosy cheeks. Nagmamantika tuloy siya!

Give Jillian a more realistic story, isang tearjerker na siya ang magpapaiyak at hindi si Marian. In fairness, maganda ang role ni Yul Servo. Isa itong bakla na nagiging paboritong character ngayon sa mga serye.

Ibalik nyo ang istorya kina Claudine at Wendell. Bigyan n’yo sila ng malalaking guests, kung gusto n’yo, tulad ni Marian. At please lang, huwag iwawala ang sentro kay Jillian, dahil siya ang bida sa serye!

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites