<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 23, 2011

Aljur Abrenica Rejects Indecent Proposal

Rolex ang suot kahapon ni Aljur Abrenica sa promo guesting niya ng Machete sa Startalk. Hindi courtesy of ng bading ang mamahaling relo ni Aljur dahil bigay ito ng kanyang tatay na matagal na rumaket sa Japan.

Aminado si Aljur na nakatanggap na siya ng indecent proposal na tinanggihan niya. Ayaw nang sabihin ni Aljur ang halaga ng offer para hindi na humaba ang isyu.

Hindi rin sinabi ni Aljur ang name ng older woman na nakarelasyon niya at taga-showbiz din. Kilala ko ang girl pero in fairness to her, hindi naman siya old na old.

Isang taon lang ang agwat ng edad niya kay Aljur nang magkaroon sila ng relasyon. Minahal ni Aljur ang girl at may respeto sila sa isa’t isa kahit hiwalay na sila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites