<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 15, 2011

Glaiza de Castro avoids Felix Roco

PANAY daw ang iwas ni Glaiza de Castro sa dating suitor na si Felix Roco.

Pinanindigan na yata ni Glaiza na huwag munang ma-involve sa opposite sex dahil bumubongga pa lang ang kanyang career.

Nang pumunta ang ka-patid na si Alcris para gumi-mik sa Cebu City sa taunang SinulogFestival doon, hindi sumama si Glaiza dahil ka-join nito ang magkapatid na Felix at Dominic Roco.

Ayon sa aming source, nawalan daw ng gana si Glaiza nu’ng malaman na kasama si Felix.

Bukod daw kasi sa nag-iisa siyang babae sa grupo, hindi niya maisama ang friend niyang si Maxene Magalona, na kaka-split lang kay Dominic.

Pero kahit walang nangyari sa panliligaw ni Felix sa dalaga, hindi nito nasira ang friendship ng kapatid na si Alcris sa kambal na sina Felix at Dominic. Sa blessing nga ng bahay nina Glaiza sa may Commonwealth, dumating si Dominic para makisaya sa kanila.

Busy ngayon si Glaiza sa movie niyang gagawin sa Regal -- ang Aswang at Mahinhin Vs. Mahinhin -- at regular din siyang napapanood sa Party Pilipinas.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites