<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 13, 2011

Heart Evangelista cries during Daniel's interview

Hindi naiwasang maiyak ng star ng inaabangang telefantasya ng Kapuso Network na Dwarfina.

Ayon kay Heart Evangelista nang makatsikahan na-min, sinabi ng nobyo ni-yang si Daniel Matsunga sa isang interview na siya na talaga ang babaing gustong pakasalan ng actor-model.

Bulalas ni Heart, hindi niya akalaing sasabihin ‘yun ni Daniel, kaya sobra-sob-rang na-touch daw ang aktres at hindi maiwasang ma-luha sa kaligayahan.

“Naku, no guy has ever done that to me. I mean, walang nagsabi ng ganyan sa akin with all confidence on live television. Kaya it makes me love him more for being proud of our relationship. Kung sigurado siya, siyempre sigurado rin ako, ‘di ba? I can’t say anything more. This is what I call love!” pahayag ni Heart.

Napag-uusapan na raw nila ang pagpapakasal. Pe-ro hindi pa raw ngayon ka-si mag-iipon pa si Daniel para sa future nila ni Heart at kanilang magiging pamilya.

“I will admit, excited ako. Pero sana naman huwag mangyari ito next month, ‘di ba? We are talking about it, pero may kasunduan naman kami ni Daniel. We will work muna and we want everything na maayos.

“Hindi puwede sa amin na rush-rush ang lahat. Mas maganda nga na may plano and we are prepared.

“Daniel knows how much I love my career and I know din that he wants to work hard as well. Doon muna kami, and if we are ready, malalaman n’yo naman ’yan. Hindi namin ita-tago ang mga magaganap pa sa relasyon namin,” kuwento pa ni Heart.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites