<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, January 12, 2011

Marian Rivera as Burlesk Queen?

Hindi lang mga artista ang nag-o-audition para maka­pareha ni Marian Rivera sa epic serye nitong Amaya. Sa mga pangalang binanggit sa amin, may basketball player, may commercial model, at may taga-kabilang network.

Kasama rin sa nag-audition si actor M na galing sa StarStruck at si actor J na galing sa Survivor Philippines, pero waiting pa rin sila sa magiging desisyon if they’re in or out.

Sa rami nang nagbakasakali, wala pa ring mapili ang mga nasa likod ng Amaya na babagay na makapareha ni Marian na tila dalawa ang leading men nito. Tama ba ang dinig naming kaila­ngang moreno ang makapareha ng aktres?

Bagay sanang makapareha ni Marian ang newcomer na si E, pero how true na ’di ito pinayagang mag-audition. Bakit kaya?

Siyanga pala, alam kaya ni Marian at ng mana­ger nitong si Popoy Caritativo na may tsikang ire-remake ang Burlesk Queen na unang ginawa ni Batangas Gov. Vilma Santos at si Celso Ad. Castillo pa rin ang direktor at ang balita, si Marian ang bida sa remake ng movie?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites