<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 18, 2011

Nita Negrita Soon on GMA

Isa sa pina-plug na new afternoon soap ng GMA 7 ang Nita Negrita, pero hindi pa sinasabi kung sino sa Kapuso talent ang magbibida. Ang nadinig namin, kabilang sa pinagpipilian sina Bea Binene at Joyce Ching at suwerte ng dalawa kung sa isa sa kanila nga mabibigay ang project.

Ang mapipiling bida sa Nita Negrita ay isusunod ng GMA 7 kay Louise delos Reyes na una nang ini-launch sa Alakdana. Saang aspeto kaya ibabatay ng istasyon ang pagpili kung kanino ibibigay ang project?

Sa fans nina Barbie Forteza at Joshua Dionisio, hindi raw nakakalimutan ng network ang magka-love team. Sila pa rin ang pinakabida sa Reel Love Presents... Tween Hearts at nauna na silang na-launch sa Pil­yang Kerubin.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites