<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 28, 2011

Regine-Ogie 'rushing' to have a baby

PARANG laging nagpupulot-gata ang mag-asawang Ogie Alasid at Regine Velasquez at hindi nila ikinahihiyang aminin na madalas silang magkulong sa kuwarto kapag nagtutugma ang kanilang schedules o kapag nagkaroon sila ng pagkaka-taong mag-abot sa kanilang bahay.

Bukod sa mga panakaw na sandali para mag-honeymoon, super-effort daw talaga sila para makabuo agad ng baby.

Tsika ni Regine, sinusu-bukan nila ang normal na paraan bago sila magdesis-yon na dumaan sa Invitro fertilization procedure para maka-baby.

Umaasa si Regine na magka-baby na agad para hindi na nila kailanganin pang humingi ng tulong sa sensiya.

Ipinagtapat din ni Regine na hindi ganoon kadali ang sumailalim sa proseso ng Invitro dahil bukod sa napakabusisi nito, may kamahalan pa.

Unang bayaran pa lang daw, aabutin na ito ng $3,000 o mahigit sa P129,000.

Kuwento pa ni Regine, kapag sumailalim daw siya sa Invitro, marami siyang isasakripisyong trabaho, tulad ng bago niyang serye sa GMA7 na I Heart U Pare with Dingdong Dantes.

Sa Invitro daw kasi, kailangan na bed rest ka hanggang makapanganak, tulad ng ginawa ni Batangas Governor Vilma Santos

At habang naghihintay silang makabuo ng baby, sinisiguro naman ni Ogie na hindi niya napapabayaan ang taping ng Bubble Gang, na napapanood every Friday sa Kapuso Network.

Sa gag show raw kasi siya nakakapag-relax at nakapag-iisip ng mga dapat gawin bilang padre de pa-milya.

Natutuwa rin si Ogie sa segment nila ni Michael V sa BG na Cheche Bureche. Pinagtutulungan daw nilang dalawa kung ano ang segment na gagawin sa susu-nod na mga eksena para mas maging kuwela ito.

[via]

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites