<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 17, 2011

Richard Gutierrez nervous about kissing scene with Eugene

SUPER-KINABAHAN si Richard Gutierrez sa kissing scene nila Eugene Domingo dahil nagbanta pala ang comedienne sa aktor na mag-handa sa naturang eksena sa My Valentine Girls.

“Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa akin. Pero nang nag-take na kamim na-relax na ako. Wala rin pagbabago sa ibang kahalikan ko. Pareho lang. Kaya take one lang kami,” kuwento ni Richard.

Hindi rin makakalimutan ni Richard si Uge (palayaw ni Eugene) kasi binibigyan siya ng magaling na komed-yana ng pointers, lalo sa pag-arte sa comedy scenes.

Kaya sa presscon ng My Valentine Girls, may alam na agad na ireregalo si Richard kay Eugene bilang pasa-salamat sa magandang pagsasama nila sa movie.

Pero sa iba pang girls na kasama ni Chard sa movie tulad nina Rhian Ramos, Lovi Poe at Solenn Heusaff, pinag-iisipan pa niya kung ano ang ibibigay sa kanila.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

really ba yan y u get nervous

"txn"

5:12 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites