<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, January 27, 2011

Richard Gutierrez perfected kissing with Solenn

Unahin na nating pag-usa-pan ang sinabi ni Richard Gutierrez na “longest kis-sing scene” ever na ginawa niya sa isang pelikula ang sa kanila ni Solenn Heussaff sa My Valentine Girls, ang na-g-iisang Valentine movie na showing sa Feb. 9.

Say ng aktor, na nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan: “Dumating pa nga sa point na nagkabitawan kami (Solenn) sa pag-kiss. And we asked kung hindi pa ba sumigaw ng “cut” si Direk?”

“We try to make it perfect as possible dahil may instruction si Direk na gawin ’yung highlight sa episode namin, plus the fact na gusto ni Direk na iba’t ibang anggulo ito kunan,” hirit ng 27-anyos na binata.

Pero nang ipa-describe kay Richard ang “lasa” ng mga ginawa niyang halik sa leading ladies niyang sina Rhian Ramos, Lovi Poe, Solenn at Eugene Domingo, namumula itong napangiti at napatahimik.

But since si Solenn ang latest na nali-link sa kanya at sila ang may longest kissing scene sa movie, it is then safe to say na kay Solenn marahil siya pinaka-nasarapan, kahit pa ayon kay Uge, si Richard naman ang pinakamasarap na kiss na natikman niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites