<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, January 30, 2011

Yasmien Kurdi di kayang magpaka-plastic kay Baron

Sinabi ni Yasmien Kurdi na nag-usap na sila ng abogado niya tungkol sa aksyon nila sa kaso ng graft and corruption na isinampa ni Baron Geisler laban sa kanya.

Ipinauubaya ni Yasmien sa mga tao at sa korte ang paghuhusga kung guilty nga ba siya sa kaso na ibinibintang sa kanya ni Baron.

Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang idemanda ni Yasmien si Baron at hanggang ngayon, dinidinig pa rin ang kaso. Nasabi sa akin ni Yasmien na ayaw na niyang isipin si Baron dahil napapagod na siya pero nakahanda sila ng kanyang abogado sa asunto na isinampa ng kampo ng aktor sa Ombudsman.

Twenty-second birthday ni Yasmien noong nakaraang Martes at ang demanda ni Baron ang isa sa mga birthday gifts na natanggap niya.

Hindi plastik si Yasmien kaya deretsahan niyang sinabi na nakaramdam siya ng inis at galit nang magkita sila ni Baron sa huling hearing ng kanilang kaso. Hindi lamang si Yasmien ang sinampahan ni Baron ng kaso dahil kasama rin sa demanda ang mga pulis na tumanggap ng kanyang reklamo noong 2009.

Hindi affected ang lawyer ni Yasmien na si Atty. Ferdie Topacio sa demanda ni Baron dahil ganito rin ang ginawa ng aktor kay Patrizha Martinez, ang anak ni William Martinez na nagreklamo rin ng pang-aabuso laban kay Baron.

Hindi pala natuloy ang pagpasok ni Baron sa rehabilitation center dahil uunahin pala muna niya ang pagpapa-check up sa kanyang liver.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites