<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, February 19, 2011

Dingdong Dantes Excited for Marian

IPINAKITA na ni Dingdong Dantes ang pagiging Knight in Shining Armor niya sa GF niyang si Marian Rivera.

Good for him.

Kahit paano, nagsabi na rin siya na hindi maganda sa panlasa kung pagsasamahin ang kanyang si Marian sa ex nitong si ErvicVijandre sa bagong project nitong Amaya.

Excited na excited pa naman si Dingdong sa ganda ng project ni Marian, pero nang mabalitaan niyang isasama sa cast si Ervic, nakiisa siya kay Marian sa paniniwalang it will leave a bad taste in anyone’s lips kung payagan niya ito.

Marian has been through a lot of intrigues last year at iniiwasan na sana nila ito.

Sobra-sobra na ang epekto kay Marian na sinasabing matapang, maangas at power tripper ang aktres.

“Sana, huwag naman. Akala ko makakapag-focus na si Marian sa kanyang trabaho through Amaya, habang nagfo-focus naman ako sa I Heart You Pare. Sana, ganoon din siya (Marian). Ayaw naman niya ang pangyayaring pinagmumulan ng intriga. Umiiwas naman siya. Kaya lang, heto, na naman,” iiling-iling na pahayag ni Dingdong.

Knowing Dingdong, maaayos naman niya kahit paano ang problemang ito ng kanyang lady love.

Wala namang masama sa pagta-try to explain the matter with the big bosses ng GMA7.

He has his shoulder for Marian to cry on.

Sino pa ba naman ang masasandigan ni Marian sa mga ganitong pagkakataon, kungdi ang maasahan niyang dyowa?

Kayo naman.

Kapani-paniwala bang wala silang pakialaman pagda-ting sa ano mang problema? Charing lang ’yan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites