<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 13, 2011

Fans ni Marian Rivera naiinip na

Naiinip na ang fans ni Marian Rivera dahil matagal na nilang hindi napapanood sa TV ang kanilang idol.

Nagtatanong din sila kung kailan magsisimula ang Amaya, ang primetime show na pagbibidahan ni Marian.

Ang alam ko, sa May pa ang airing ng Amaya pero magkakaroon si Marian ng weekly drama show sa GMA 7. Hindi ko pa alam ang title ng show pero maganda raw ang concept dahil masusubukan ang husay ni Marian sa pag-arte.

Kahit wala siyang regular show ngayon sa TV, hindi nawawalan ng ginagawa si Ma­rian dahil pinaghahandaan nga niya ang pagsisimula ng taping ng Amaya.

Tapos na ang audition para sa mga aktor na makakapareha ni Marian sa Amaya. Hindi pa puwedeng i-reveal ang kanilang mga identity pero mahuhusay umarte ang mga pumasa sa audition.

Na-meet ko na ang isa sa masuwerteng newcomer dahil siya ang napili na maging other leading man ni Marian. Moreno, matangkad at may TV commercial ang lucky newcomer.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites