<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 15, 2011

Kampo ni Sid Lucero written offer ang hinihintay sa GMA 7

Ang mga baguhang sina Jome Silayan na apo ni Vic Silayan at ang Jollibee Big Champ endorser na si Michael Daez ang sinasabing dalawang leading men ni Marian Rivera sa Amaya.

Pero ang sabi, isa lang kina Jome at Michael ang magiging leading man ni Marian dahil ang isang makakapareha nito’y si Sid Lucero. Written offer na lang ang hinihintay ng manager ni Sid na si Ricky Gallardo para pormal nang tanggapin ang alok ng GMA. Tinanong muna ni Ricky ang ABS-CBN kung may project sila for Sid bago makipag-usap sa GMA 7.

Kapag naibigay ang request ni Ricky, malamang nasa storycon si Sid bukas ng Amaya. If ever, ang epic serye lang ang gagawin ni Sid dahil tapos na ito sa shooting ng Prey under Direk Dante Mendoza.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites