<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 01, 2011

Jennylyn Mercado kinasuhan ng perjury

Rumesbak kay Jennylyn Mercado ang kanyang dating personal assist­ant nang sampahan nito ng kasong perjury sa QC Prosecutor’s Office kahapon ang aktres.

Ito ay matapos madismis ang kasong pagnanakaw na isinampa ni Jennylyn sa dati niyang PA na si Rowena Pul­mano. Sa isinampang kaso ng aktres kay Pulmano, pi­ne­ke umano ng huli ang kanyang lagda sa 19 na tseke na naibulsa ng huli na may halagang P460,272.

Sa siyam na pahina namang reklamo kahapon ni Pulmano, sinabi ng dating PA na ang aktres ang liable sa kasong perjury dahil mali ang bintang sa kanya batay sa complaint-affidavit na naisumite nito sa korte noong Oktubre 28, 2008.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites