<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 03, 2011

Solenn Heussaff pinapaboran ng GMA 7

Mukhang nauungusan na ni Solenn Heussaff ang ibang kasabayan niya sa GMA7. In fact mas marami sa kanila na nauna nang lumabas sa Kapuso Network ang napag-iiwanan na niya.

Pero mukha namang walang palakasan na nangyayari sa mabilis na pag-usad ng da­ting Survivor Castaway. Solenn is doing it by herself, via her various talents. Bukod kasi sa pagiging maganda at sexy, kumakanta rin siya at magaling mag-host. Kaya nga binigyan siya ng sarili niyang lifestyle program, ang Fashbook na nagsimula nang mapanood kahapon. Isa itong beauty, fashion, and makeover show na ipinamalas ni Solenn na kayang-kaya niyang i-handle.

Bagaman at wala pang kumpirmasyon sa kung sila na nga o hindi pa ni Richard Gutierrez, wala namang naririnig na pagtutol sa kani-kanilang mga fans kung sakali mang maging sila na. Patuloy pa ring nakikita ito na may kasamang iba-ibang lalaki bukod kay Richard pero lahat nito ay sinasabi niyang wala siyang romantic attachment at udyok lamang ang kanilang mga trabaho.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites