<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, April 06, 2011

Carla Abellana Updates

Hindi man natuloy si Carla Abellana sa remake ng Temptation Island dahil napalitan siya, dalawang pelikula naman ang kapalit at gagawin niya sa Regal. Isa ang dalaga sa apat na mga bida ng My Neighbor’s Wife na kahapon ang storycon at malapit na ring simulan ang shooting.

Si Carla na rin ang magbibida sa Aswang na unang nabalitang gagawin ni Glaiza de Castro, pero wala pang schedule ng storycon at kung kailan gagawin.

Si Jun Lana ang sumulat ng script at magdidirek ng My Neighbor’s Wife na tungkol sa infidelity. Makakasama ni Carla sa nasabing pelikula sina Dennis Trillo, Jake Cuenca, at Lovi Poe.

Habang wala pang pelikula, sa Magic Palayok muna napapanood si Carla kapareha ang nobyong si Geoff Eigenmann.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites